Beebitarbed e-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad RKV Grupp OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.beebitarbed.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud, kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta ja vajadusel tooteid eemaldada. Lisaks saate sisestada kinkekaardi olemasolul kinkekaardi koodi lahtrisse “Sisesta kinkekaardi kood”. Kui olete valmis tellimust vormistama vajutage “Edasi maksma” Teid suunatakse edasi ostu vormistamise lehele kus saate valida sobiva tarneviisi, lisada kontaktandmed, kontrollida üle ostukorvi sisu, valida makseviisi ja kinnitada, et olete tutvunud  e-poe üld- ja tellimistingimustega.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest RKV Grupp OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Nordea Pank, Danske Bank, LHV Pank pangalinkide kaudu). Liisi järelmaksuga on võimalik tasuda, klikkides tellimuse vormistamise leheküljel nupule „maksa järelmaksuga“ ning järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid.  Järelmaksu taotluse tingimustega saate tutvuda siinArveldus valuutaks on Beebitarbed.ee e-poes euro.

Kinkekaardiga on võimalik tasuda, sisestades vastav kinkekaardi kood ostukorvi lehel olevasse lahtrisse “Sisesta kinkekaardi kood”. Kui tellimuse summa on väiksem kui kinkekaardi väärtus siis jääki ei hüvitata Teile rahas  ja samuti ei saa jääki uue tellimuse juures kasutada. Kui kinkekaardi summa on väiksem kui kogu tellimuse summa siis tuleb Teil juurde tasuda puudu olev summa (näiteks: kinkekaardi väärtus on 100 eurot ja tellimuse summa on 125 eurot siis tuleb Teil juurde tasuda 25 eurot.).

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve.

Kõiki Beebitarbed e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. RKV Grupp OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt valitud tarne meetodi alusel tellimuses sisestatud tarneaadressile.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. RKV Grupp OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

2.6 Taganemisõigus

2.6.1 Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates müügilepingu sõlmimise päevast või alates päevast mil Tarbija on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Lepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:
RKV Grupp OÜ
Tähe tn 7-9 Jõgeva Jõgevamaa 48307
klienditeenindus@beebitarbed.ee
tel. +372 530 68 300

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine
Taganemisõigus puudub juhul, kui:
a. Kliendile on tarnitud suletud pakendis kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
b. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

 1. Lepingust taganemisel tagastab RKV Grupp OÜ Tarbijale kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud  viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
  b. RKV Grupp OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
  c. Tarbija peab asja RKV Grupp OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas RKV Grupp OÜ müügilepingust taganemisest. Asja võib tagastada Beebitarbed esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  d. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  e. Lepingu esemeks olev asi tuleb RKV Grupp OÜ tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud ja kasutatud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning müügilepinguga seotud kingitusi).
  f. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
  g. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
  h. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on RKV Grupp OÜ õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

2.7 Müügilepingu tühistamine

Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile klienditeenindus@beebitarbed.ee . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

4.3 RKV Grupp OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused   kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: RKV Grupp OÜ e-pood Tähe tn 7-9 Jõgeva Jõgevamaa 48307, e-posti aadressile: klienditeenindus@beebitarbed.ee.

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad  kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saata ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse RKV Grupp OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telfonil +372 530 68 300 või e-posti aadressil: klienditeenindus@beebitarbed.ee

4.11. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab RKV Grupp OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

5.3 Beebitarbed e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 400 EUR’i maksev vanker on müügis 40 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Beebitarbed e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Beebitarbed e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 530 68 300.

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 15.10.2017.